Otwieramy żłobek!

Otwieramy żłobek!

Informujemy, że żłobek „Zakątek Malucha” od 11 maja  jest ponownie otwarty. Prosimy rodziców o zapoznanie się z Procedurami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem w naszej placówce.

Moje najbliższe otoczenie

I. Pogadanka na temat mojej miejscowości. Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdanie: W mojej miejscowości…..Jeśli jest to za trudne, można zdanie rozwinąć, np.: W mojej miejscowości lubię/nie lubię….. II. Zabawy na świeżym powietrzu. Rodzic razem z dzieckiem spaceruje dookoła swojego domu lub wygląda przez okno i rozmawia z dzieckiem, co się dookoła nas znajduje. III.

Najpiękniejszy dom

I. Zabawa matematyczna – Liczenie schodów. Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą: klocki Dziecko układa klocki schodkowo, wskazuje palcem kolejne schodki i próbuje liczyć lub powtarza za rodzicem: pierwszy stopień, drugi stopień…..Możemy zabawę przenieść na prawdziwe schody, jeżeli takie posiada w domu. II. Rozmowa z dzieckiem: Do czego są potrzebne klucze? Do tego ćwiczenia potrzebujemy różne

Jestem przyjacielem przyrody

I. Zabawa – Gdzie jest……? Dziecko przygląda się uważnie ilustracji, rodzic prosi dziecko, aby opisało gdzie jest jakieś zwierzątko/roślina, itp. (np. Gdzie jest słońce? Gdzie jest drzewo?). Chodzi o to, aby dziecko używało słów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, nad, pod, itp.) II. Praca plastyczna – Kwiatowy kolaż. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne będą:

Wiosenne porządki w ogródku

I. Sprzęty w ogrodzie Dziecko ogląda obrazki i nazywa przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze. II. Prace w ogrodzie. Rodzic pokazuje różne czynności jakie wykonuje się w ogrodzie (kopanie grządek, podlewanie, grabienie, sianie, przycinanie gałązek, wąchanie kwiatków, itp. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co to za czynność i próbuje naśladować rodzica. III. Mały ogrodnik Zabawa w ogrodnika

W chlewiku

I. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla wiosny” Rodzic czyta wiersz i prosi, aby dziecko powtarzało fragment: „Gę, gę, gę, ga, ga, ga Idzie gąska po podwórku. Za nią gąski –jak po sznurku. Idą zgodnie i gęgają, za swą mamą powtarzają.–Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? Mama gąska

Zabawy z nasionami

I. Zabawa z kocykiem Naleśnik – rodzic zawija dziecko w kocyk, delikatnie turla je po podłodze Kółka zygzaki – rodzic prosi dziecko, aby się położyło na kocyku. Chwyta za koc i ciągnie delikatnie po podłodze, wykonując zygzaki, koła, slalom Hamak – dziecko kładzie się na kocu a rodzice chwytają za rogi i delikatnie bujają maluszka

Wiosna na wsi

I. Słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka. Podczas słuchania odgłosów dziecko próbuje podawać nazwy zwierząt, wydających dany głos. II. Praca plastyczna – Moje zwierzątko. Zadaniem dziecka jest narysowanie (z pomocą rodzica) ulubionego zwierzątka. III. Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek. Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą: małe plastikowe butelki po napojach, nasiona: grochu, fasoli, bobu. Dzieci  wsypują

Czcionka
Kontrast